wersja polska english version European Union آذربايجان ديلی беларуская мова български език 中国的 hrvatski jezik Čeština et-eesti keel suomi  ქართული ენა magyar nyelv עִבְרִית Қазақтар Kirgistan latviešu valoda lietuvių kalba limba moldovenească limba română  Slovak slovenščina Tadżykistan Türkçe Turkmenistan Українська мова Uzbekistan english version watykan


PRZEMYSŁ

Przemysł - dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn.

Rozwój przemysłu decyduje o poziomie i tempie rozwoju gospodarczego, gdyż jest jedynym działem gospodarki wytwarzającym środki pracy

Pojęcie "przemysł" nie jest tożsame z pojęciem "inżynieria".  W różnych przemysłach stosuje się różne inżynierie w których z kolei zawarte są różne technologie i techniki (metody)

Funkcje przemysłu

  • produkcyjna (pozyskiwanie i przetwarzanie)
  • społeczna (miejsca pracy,rozwój techniki produkcji, polepszenie warunków życia)
  • przestrzenna (rozwój miast, przyspieszenie procesów urbanizacyjnych, przekształcenie środowiska)

Branżowy podział przemysłu

Grupa Gałąź Przykłady przedsiębiorstw
przemysł paliwowo-energetyczny przemysł węglowy kopalnie węgla kamiennego, kopalnie węgla brunatnego, piaskarnie podsadzkowe, brykietownie
przemysł paliwowy odwierty ropy naftowej i gazu ziemnego, rafinerie, koksownie
przemysł energetyczny elektrownie i elektrociepłownie
przemysł metalurgiczny kopalnictwo i hutnictwo żelaza kopalnie rudy żelaza, huty żelaza, stalownie, walcownie, odlewnie żelaza i stali, fabryki blach
przemysł metali nieżelaznych kopalnie rud metali nieżelaznych, huty metali nieżelaznych, odlewnie stopów nieżelaznych
przemysł elektromaszynowy przemysł metalowy zakłady produkcji narzędzi i wyrobów metalowych, lodówek, maszyn do szycia itp.
przemysł maszynowy fabryki obrabiarek, silników, kotłów, maszyn górniczych, ciągników i maszyn rolniczych, maszyn do różnych rodzajów przemysłu
przemysł precyzyjny fabryki zegarków, instrumentów pomiarowych, wag, urządzeń precyzyjnych itp.
przemysł środków transportu fabryki samochodów, samolotów, lokomotyw, wagonów, rowerów, stocznie
przemysł elektrotechniczny i elektroniczny fabryki kabli, transformatorów, tranzystorów, układów scalonych, żarówek, aparatów telefonicznych, telewizorów, urządzeń audiowizualnych
przemysł chemiczny przemysł chemiczny kopalnie siarki, soli, fabryki nawozów, włókien sztucznych, mas plastycznych, środków piorących i kosmetyków, zakłady farmaceutyczne
przemysł mineralny przemysł materiałów budowlanych cementownie, cegielnie, wapienniki, fabryki ceramiki budowlanej, fabryki domów
przemysł szklarski huty szkła, fabryki opakowań szklanych
przemysł ceramiki szlachetnej fabryki porcelany stołowej i elektrotechnicznej, fabryki fajansów
przemysł drzewno-papierniczy przemysł drzewny tartaki, fabryki płyt pilśniowych, sklejek, oklein, fabryki mebli, zapałek
przemysł papierniczy fabryki papieru, celulozy i tektury
przemysł lekki przemysł włókienniczy (tekstylny) przędzalnie, tkalnie, fabryki wyrobów dzianych
przemysł odzieżowy fabryki gotowej odzieży
przemysł skórzany garbarnie, fabryki butów, wytwórnie galanterii skórzanej
przemysł spożywczy przemysł spożywczy rzeźnie, przetwórnie mięsa, przetwórnie rybne, mleczarnie, młyny, cukrownie, piekarnie, gorzelnie, browary, wytwórnie soków i przetworów owocowo-warzywnych, konserw, fabryki cukiernicze, przemysł tytoniowy
pozostały przemysł przemysł paszowy i utylizacyjny fabryki mączki paszowej i pasz treściwych, fabryki przerabiające odpadki przemysłowe
przemysł poligraficzny drukarnie, zakłady introligatorskie
przemysł wysokiej technologii producenci sprzętu komputerowego i oprogramowania
przemysły inne wytwórnie instrumentów muzycznych, zabawek, galanterii zakłady lutnicze

 

WIRTUALNY NOWY PRZEMYSŁ

 

 
   

 
________________________________________________________________________________
Warszawa, mail: fip@forinpol.pl
 
 

Projekt i wykonanie: infodynamika@interia.pl                                                                                                        Copyright © by INFODYNAMIKA 2010