wersja polska english version European Union آذربايجان ديلی беларуская мова български език 中国的 hrvatski jezik Čeština et-eesti keel suomi  ქართული ენა magyar nyelv עִבְרִית Қазақтар Kirgistan latviešu valoda lietuvių kalba limba moldovenească limba română  Slovak slovenščina Tadżykistan Türkçe Turkmenistan Українська мова Uzbekistan english version watykan
 

 


INŻYNIERIA MECHANICZNA I KONSTRUKCJI MASZYN 
I PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY

Inżynieria mechaniczna - całoœć wiedzy dotyczšcej projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn, wyjšwszy z tego maszyny elektryczne i energetyczne, które sš domenš inżynierii elektrycznej i inżynierii energetycznej oraz maszyn matematycznych, które sš domenš inżynierii elektronicznej.

Urzšdzenie jest to przedmiot umożliwiajšcy wykonanie okreœlonego procesu, często stanowišcy zespół połšczonych ze sobš częœci stanowišcych funkcjonalnš całoœć, służšcy do okreœlonych celów, np. do przetwarzania energii, wykonywania okreœlonej pracy mechanicznej, przetwarzania informacji, majšcy okreœlonš formę budowy w zależnoœci od spełniajšcych parametrów pracy i celu przeznaczenia. Pojęcie "urzšdzenie" jest szersze od pojęcia "maszyna" i zawiera w sobie m.in produkty elektroniczne (np. sprzęt komputowy)

Urzšdzenia dzielš się na:

Maszyna - urzšdzenie zawierajšce mechanizm lub zespół mechanizmów, służšce do przetwarzania energii lub wykonywania pracy mechanicznej.

Tabela 1

MASZYNY
MASZYNY NAPĘDOWE MASZYNY ROBOCZE
PRZETWORNIKI SILNIKI PRZERÓBCZE TRANSPORTOWE
KONSTRUKTYWNE
KOTŁY

SILNIK CIEPLNY

ZMIAN FIZYCZNYCH ZMIAN CHEMICZNYCH SAMOCHODY
budowlane
rolnicze
obrabiarki
spawarki
nagrzewnice
piece

aparatura chemiczna
SAMOLOTY
POCIĽGI
OKRĘTY

ŒRODKI TRANSPORTU

TRANSFORMATORY o spalaniu
wewnętrznym
o spalaniu zewnętrznym

DESTRUKTYWNE

 
GENERATORY ELEKTRYCZNE tłokowy
spalinowy
maszyna parowa ZMIAN FIZYCZNYCH ZMIAN CHEMICZNYCH
broń konwencjonalna
patrz tabela 2
broń ABC
patrz tabela 2
SPRĘŻARKI odrzutowy turbina parowa  
PRZEKŁADNIKI NAPIĘCIOWE I PRĽDOWE wielopaliwowy silnik Stirlinga
ANALOGOWO-CYFROWE jonowy
CYFROWO-ANALOGOWE

SILNIK ELEKTRYCZNY

ELEKTROAKUSTYCZNE

SILNIK JONOWY

HALLOTRONOWE

SILNIK HYDRAULICZNY

GAUSSOTRONOWE

SILNIK PNEUMATYCZNY

INDUKCYJNOŒCIOWE

SILNIK WIATROWY

POJEMNOŒCIOWE

SILNIK WODNY

FOTOELEKTRYCZNE

SILNIK ANIHILACYJNY

TERMOELEKTRYCZNE  
TENSOMETRYCZNE
KONDUKTOMETRYCZNE
PEHAMETRYCZNE
ULTRADWIĘKOWE
PIEZOELEKTRYCZNE
CIŒNIENIA
RÓŻNICY CIŒNIEŃ
PRZEPŁYWU TEMPERATURY

Tabela 2

BROŃ
KONWENCJONALNA MASOWEGO RAŻENIA
PALNA PANCERNA ABC
STRZELECKA ARTYLERYJSKA RAKIETOWA czołg

bojowy wóz piechoty


 transporter opancerzony

 działo pancerne
 
atomowa

 biologiczna


chemiczna

broń indywidualna

rewolwer

pistolet

 
pistolet maszynowy 

karabin


karabin automatyczny


ręczny karabin maszynowy


broń zespołowa
 

ciężki karabin maszynowy


wielkokalibrowy karabin maszynowy

armata

haubica

 
moŸdzierz

 
granatnik

 
granatnik przeciwpancerna
rakiety    
 
 

 

NARODOWY PROGRAM DLA PRZEMYSŁU STOCZNIOWEGO
Dokument opracowany przez
Polskie Konsorcjum Finansowe S.A.


ZALĽŻKI NARODOWEGO KONCERNU ZBROJENIOWEGO


Robert Głębocki, Marcin Zugaj
MODEL OF GASODYNAMIC CONTROL SYSTEM FOR GUIDED BOMBS

|JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS, 48, 1, pp.27-44, Warsaw 2010 | full PDF article |

Robert Głębocki, Ryszard Vogt, Marcin Zugaj
MODELOWANIE I BADANIA SYMULACYJNE NIECIĽGŁYCH PROCESÓW STEROWANIA LOTEM MAŁYCH OBIEKTÓW
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE 31, s. 163-70, Gliwice 2006 | full PDF article |

TAFIOS - AUTOMATYCZNY SYGNALIZATOR
SKAŻEŃ CHEMICZNYCH I PROMIENIOTWÓRCZYCH

The WD-2001 battery-level command and control vehicle.

DLACZEGO TAFIOS JEST UNIKATOWY [VIDEO]

ILE MOŻEMY STRACIĆ NA ZERWANIU KONTRAKTU Z MALEZJĽ [VIDEO]

W BUMARZE DZIAŁY SIĘ DZIWNE RZECZY [VIDEO]
 


TORPEDY SUPERKAWITACYJNE
SUPERKAWITACJA
 
28 CZŁONKÓW NATO

Polska Stany Zjednoczone Wielka Brytania Belgia Bułgaria Chorwacja Czechy Dania Estonia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia Kanada Litwa Luksemburg Łotwa Niemcy Norwegia
Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Turcja Węgry Włochy Albania


ZAKŁAD MECHANIKI I TECHNIK UZBROJENIA
WYDZIAŁU MECHATRONIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ


ZAKŁAD AUTOMATYKI I OSPRZĘTU LOTNICZEGO
INSTYTUTU TECHNIKI LOTNICZEJ I MECHANIKI STOSOWANEJ
WYDZIAŁU MECHANIKI ENERGETYKI I LOTNICWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

CENTRUM NAUKOWO-PRODUKCYJNE ELEKTRONIKI PROFESJONALNEJ RADWAR SA  | GRUPA BUMAR SA 
VIS - MECHANIKA PRECYZYJNA I SPRZĘT POMIAROWY  | 
H.CEGIELSKI POZNAŃ SA |  WAWMAR
TKREM - TRASY KABLOWE
 


RYSUNEK TECHNICZNY | TEORIA MECHANIZMÓW I MASZYN | MECHANIKA PRECYZYJNA | MATERIAŁOZNAWSTWO
| WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW | PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN | MASZYNOZNAWSTWO
| TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN

Tu będziemy zamieszczać wasze i nasze artykuły na ten temat. Możecie do nas również przysyłać zapytania na tematy inżynieryjne. Będziemy na nie szczegółowo odpowiadać w cišgu 7 dni

 
   

 
________________________________________________________________________________
Warszawa, mail: sip@forinpol.pl
 
 
                Projekt i wykonanie: infodynamika@interia.pl                                                                                                       Copyright Š by INFODYNAMIKA 2010