wersja polska english version European Union آذربايجان ديلی беларуская мова български език 中国的 hrvatski jezik Čeština et-eesti keel suomi  ქართული ენა magyar nyelv עִבְרִית Қазақтар Kirgistan latviešu valoda lietuvių kalba limba moldovenească limba română  Slovak slovenščina Tadżykistan Türkçe Turkmenistan Українська мова Uzbekistan english version watykan


INŻYNIERIA ENERGETYCZNA     ENERGIA WÓD | ENERGIA WIATRU | ENERGIA SŁONECZNA | GEOTERMIA
                                                                      BIOMASA  | BIOGAZ                                                                  
RYNEK ENERGII

Odnawialne źródła energii - źródła energii, których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem - ich zasób odnawia się w krótkim czasie.

W Ustawie Prawo energetyczne źródła energii zdefiniowano następująco:

„Odnawialne źródło energii – źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych”.

Przeciwieństwem ich są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których wykorzystanie postępuje znacznie szybciej niż naturalne odtwarzanie.

Najważniejszym ze źródeł odnawialnych jest energia spadku wody. Pozostałe źródła odnawialne - energia słoneczna, energia wiatru, biomasy, biogazu, pływów morskich, energia geotermalna i inne - są używane na mniejszą skalę.

Energii odnawialnej nie należy mylić z energią przyjazną dla środowiska naturalnego, gdyż instalacje do jej produkcji mogą (choć nie muszą) powodować szkody ekologiczne.

W Polsce nałożono obowiązek zakupu energii z odnawialnych źródeł energii o czym mówi rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 261, poz. 2187). W rozporządzeniu podane zostały wielkości wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych w zakresie od 2,65% w 2003 r. do 9% w 2010 roku. W 2006r. przyjęto nowelizację ustawy, ustalając nowy poziom 10,4% w 2010r.

URAN | WĘGIEL KAMIENNY | WĘGIEL BRUNATNY | TORF | ROPA NAFTOWA | GAZ ZIEMNY

Nieodnawialne źródła energii to wszelkie źródła energii, które nie odnawiają się w krótkim okresie. Ich wykorzystanie jest znacznie szybsze niż uzupełnianie zasobów. Ich przeciwieństwem są odnawialne źródła energii.

Źródłami nieodnawialnymi są przede wszystkim paliwa kopalne: uran, węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, ropa naftowa i gaz ziemny.


Trudno jednoznacznie zaliczyć energię jądrową i termojądrową do źródeł odnawialnych bądź nieodnawialnych. Ilości uranu i toru na Ziemi są coraz mniejsze - większość jednak znajduje się w różnych skałach w bardzo niskich stężeniach - a jedynie nieliczne złoża o relatywnie dużym ich stężeniu są dziś wykorzystywane. Jeszcze większe są ilości dostępnego deuteru - w tym wypadku jednak występującego w dość wysokich stężeniach w wodzie oceanicznej. Zasoby te, jakkolwiek duże by były, nie podlegają jednak samoistnej odnowie.

Nieodnawialne źródła energii pod postacią paliw kopalnych są podstawowym źródłem energii dla przemysłu, energetyki, transportu i gospodarstw domowych. W związku z alarmującymi doniesieniami na temat wyczerpywania się zasobów paliw kopalnych (np. tzw. Peak Oil), wiele państw promuje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Do nieodnawialnych źródeł energii zaliczamy również:

- Rudy metali (cynk, żelazo) - złoto, srebro, platyna - surowce wykorzystywane w przemyśle chemicznym i rolniczym (wapienie, sole potasu, sole azotu, sole fosforu, sól kamienna) - Zasoby mineralne w tym surowce budowlane (żwir, piasek, gips, marmur, piaskowiec, kamień budowlany)

Zasoby nieodnawialne można podzielić na możliwe do odzyskania (recyrkulacja) i niemożliwe do odzyskania

ENERGIĄ ELEKTRYCZNA (ELEKTROWNIE) | ENERGIA CIEPLNA (CIEPŁOWNIE) | ENERGIA MECHANICZNA (SIŁOWNIE)


CZASOPISMO RUROCIĄGI

POLECAMY ARTYKUŁ BIG GAME CZY SYNERGIA ENERGETYCZNA
mgr inż.  Witolda Szirin Michałowskiego
Redaktora Naczelnego Czasopisma RUROCIĄGI
 
PIOTR NAIMSKI

PIOTR NAIMSKI: UMOWA Z ROSJĄ TO WYŻSZE CENY GAZU DLA POLAKÓW

WYNIK POLSKICH NEGOCJACJI GAZOWYCH Z ROSJĄ 

EUROPOLGAZ


WATT! - KOLEKTORY SŁONECZNE I INSTALACJE
POLSKA FIRMA Z RODZIMĄ MYŚLĄ TECHNICZNĄCYKL PALIWOWY W ENERGETYCE JĄDROWEJ [PPT]

NUCLEAR ENGINEERING INTERNATIONAL

PORTAL WNP - ENERGETYKA ATOMOWA

WYBRANO LOKALIZACJĘ DLA POLSKIEJ ELEKTROWNI JĄDROWEJ

PORTAL BIOPALIWA.ORG

CZYM SĄ BIOPALIWA?

EKOLOGICZNE WIATROWO-GAZOWE ELEKTROWNIE HYBRYDOWE

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU PODZIEMNYCH MAGAZYNÓW GAZU W POLSCE

PGE - POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA

RWE STOEN

PKN ORLEN - POLSKI KONCERN NAFTOWY


GRUPA LOTOS SA


PGNIG SA - POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO

OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH

DZIAŁO KINETYCZNE - ELECTROMAGNETIC RAILGUN


Tu będziemy zamieszczać wasze i nasze artykuły na ten temat. Możecie do nas również przysyłać zapytania na tematy inżynieryjne. Będziemy na nie szczegółowo odpowiadać w ciągu 7 dni

 

 
   

 
________________________________________________________________________________
Warszawa, mail: fip@forinpol.pl
 
                 Projekt i wykonanie: infodynamika@interia.pl                                                                                                      Copyright © by INFODYNAMIKA 2010