wersja polska english version European Union آذربايجان ديلی беларуская мова български език 中国的 hrvatski jezik Čeština et-eesti keel suomi  ქართული ენა magyar nyelv עִבְרִית Қазақтар Kirgistan latviešu valoda lietuvių kalba limba moldovenească limba română  Slovak slovenščina Tadżykistan Türkçe Turkmenistan Українська мова Uzbekistan english version watykan 


INŻYNIERIA CHEMICZNA                                               RYNEK CHEMII | PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY

Inżynieria chemiczna zwana bardziej poprawnie inżynierią procesową to nauka inżynieryjna zajmująca się projektowaniem operacji i procesów związanych z przepływem płynów, przemian cieplnych i chemicznych prowadzonych w skali przemysłowej.

Zasady inżynierii procesowej mają zwykle charakter praktyczny "praw inżynieryjnych", umożliwiających poprawne projektowanie instalacji chemicznych. Zasady wypracowane dla inżynierii chemicznej są często stosowane przy budowie urządzeń nie-chemicznych, takich jak np. instalacje do produkcji i przesyłu energii termicznej w elektrociepłowniach. Stąd częściej mówi się o inżynierii procesowej niż tylko chemicznej.

Podstawowym pojęciem w inżynierii procesowej jest proces jednostkowy, zwany też po prostu procesem, który jest pojedynczym aktem przemiany fizycznej lub chemicznej materii w aparaturze, oraz operacja jednostkowa będąca wyodrębnionym zespołem, fizycznych przemian materii (bez reakcji chemicznej).

Procesy chemiczne obejmują wszystkie zjawiska, którym towarzyszy reakcja chemiczna. Na przykład rektyfikacji może towarzyszyć reakcja estryfikacji i wtedy taki proces nazywamy destylacją reaktywną.

UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW

PRODUKTY PRZEROBU ROPY NAFTOWEJ

PRODUKCJA SPIRYTUSU

CHEMIA
NIEORGANICZNA ORGANICZNA
TLENKI 
WODORKI
KWASY
ZASADY
SOLE
HYDROSOLE
 
WĘGLOWODORY
[alifatyczne (alkany, alkeny, alkiny) cykliczne (acykliczne, aromatyczne)]
POLIMERY
BIOPOLIMERY
[polipeptydy (białka), polisacharydy,
 polinukleotydy (kwasy nukleinowe)]
AMINOKWASY
WĘGLOWODANY (CUKRY)
LIPIDY
IZOPRENOIDY (TERPENY)
ALKALOIDY
ALKOHOLE
ESTRY
ZASADY ORGANICZNE

 

NOWY PIERWIASTEK (112) NAZWANO COPERNICUM

DIMETYLORTĘĆ - NIEBEZPIECZNA TRUCIZNA

 Prof. dr hab. inż. Zygmunt Trzaska Durski
PODSTAWY KRYSTALOGRAFII STRUKTURALNEJ I RENTGENOWSKIEJ

 

Prof. dr hab. inż. Zygmunt Gontarz
JEDNOPIERWIASTKOWE STRUKTURY CHEMICZNE

 

  Piotr Grzybowski
UNIESZKODLIWIANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW POLIOLEFINOWYCH
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej01-493 Warszawa, ul. Waryńskiego 1
 
I.Zadrożna, P.Parzuchowski, Z.K.Brzozowski, G.H.W.Milburn
NOVEL OPTICAL MATERIALS: POLYARYLATES WITH HETEROCYCLIC
SIDE CHAIN GROUPS

| JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE |  Abstract |
 
TWORZENIE ORAZ PENETRACJA BIOAEROZOLI W SYSTEMACH WENTYLACYJNYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
kierownik projektu: dr inż. Piotr Grzybowski


ZGAZOWYWANIE ODPADÓW CELULOZOWYCH
dr inż. Piotr Grzybowski
WYDZIAŁ CHEMII I INŻYNIERII PROCESOWEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Technicznie polega to na tym samym co zgazowanie węgla ale drewno, słoma itp. są źródłem odnawialnym. Celuloza zawiera mniej węgla niż "węgiel" ale ma wodę którą i tak trzeba dodawać do zgazowania węgla (reakcja zgazowania węgla polega na ogrzaniu węgla i na gorąco traktowaniu go parą wodną). W rezultacie zgazowania powstają produkty gazowe i popiół. Produkty gazowe to tzw. gaz syntezowy tj. mieszanina CO i H2. Gaz syntezowy umożliwia produkcję: metanu, metanolu, kwasu octowego, węglowodorów (benzyny i oleju) i paru innych rzeczy a sam z siebie jest źródłem wodoru (do paliw wodorowych) i kiedyś był używany jako gaz opałowy. Ciekawiej jest jednak z niego robić paliwa lub jakieś wyroby chemiczne niż bezpośrednio spalać.

Celem jest zbudowanie pilotowego urządzenia poprzedzone testami laboratoryjnymi i zgazowanie ciągłe np. wiórów drewnianych. Ponadto dodatkowa instalacja do produkcji metanu lub węglowodorów (metoda Fishera - Tropscha).

Można uprawiać rośliny rosnące “jak szalone” i dostarczające masy biomasy na potrzeby takiej instalacji. Z obliczeń entalpowych wynika że to jest opłacalne pod względem energetycznym tzn. pobiera mniej energii na procesy przerobu niż daje w postaci paliwa.

DLACZEGO TAFIOS JEST UNIKATOWY [VIDEO]

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

LINEGAL CHEMICALS
ODCZYNNIKI CHEMICZNE I WYPOSAŻENIE LABORATORIUM

SIGMA ALDRICH


POLFA WARSZAWA

CENTRALA FARMACEUTYCZNA - CEFARM

Tu będziemy zamieszczać wasze i nasze artykuły na ten temat. Możecie do nas również przysyłać zapytania na tematy inżynieryjne. Będziemy na nie szczegółowo odpowiadać w ciągu 7 dni

 
   

 
________________________________________________________________________________
Warszawa, mail: sip@forinpol.pl
 
                Projekt i wykonanie: infodynamika@interia.pl                                                                                                       Copyright © by INFODYNAMIKA 2010